Sportief supporteren

We roepen iedereen binnen onze club, BC Helchteren zijnde, op om met z'n allen in te zetten voor een positieve en aanmoedigende clubsfeer.
Iedereen in en rond de club – trainer, afgevaardigde, (groot)ouder, speler op de bank, huisdier – houdt de volgende basiswaarden steeds voor
ogen:
1. Wees een positieve supporter. Tijdens een match heeft niemand nood aan negatieve opmerkingen.
2. Respecteer het werk en de beslissingen van de scheidsrechter. Zonder scheidsrechter, geen wedstrijd.
3. Het gaat hier over de sportbeoefening als hobby. We spelen maar in de provinciale reeksen. Het gaat hier niet over wedstijden op nationaal of
internationaal niveau.
4. Afgevaardigden, trainers, medewerkers … zijn meestal vrijwilligers. Behandel ze met respect. Zonder hen is er geen sprake van deze leuke
hobby.
5. Respecteer de tegenstander. Spelers, trainers, … van de tegenstander zijn er ook om hun hobby te komen beoefenen in een positieve sfeer.
Het mag duidelijk zijn dat iedereen het beste geholpen is met positieve feedback, in de eerste plaats onze eigen spelers.
Dit kan enkel een stimulans zijn om het beste in de spelers naar boven te halen.
Vergeet trouwens niet dat in vele gevallen, de spelers een verlengstuk op het veld zijn van de supporters.